สัญญาเช่าคอนโด ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญา

สัญญาเช่าคอนโดเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของคอนโดกับผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินเช่าให้กับเจ้าของคอนโดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา