Condo Master

Category: blog

 • New CBD คืออะไร? เขตใหม่ในกรุงเทพที่ควรรู้ ปี 2566

  New CBD คืออะไร ? มีเขตอะไรบ้างในกรุงเทพ? เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อการพัฒนาเมืองไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเจริญเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ ทำให้การสร้าง CBD (Central Business District) ใหม่ ๆ ก็มีการเริ่มขึ้นมากขึ้น New CBD คือเขตที่มีการพัฒนาสูงขึ้น ซึ่งเน้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า โดยมักจะมีอาคารสูง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงแรมหรือศูนย์การค้า นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสถานีรถไฟฟ้าและสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อสะดวกในการเดินทาง และเชื่อมต่อกับเขตอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ มี New CBD หลายแห่ง เช่น ย่านราชพฤกษ์ ย่านอโศก และย่านพระราม 9 ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและการค้าที่สำคัญของเมือง แต่ล่าสุดย่านเอกมัยก็ได้มีการพัฒนาเป็น New CBD ใหม่ ๆ ด้วยการสร้างอาคารสูง ๆ และศูนย์การค้าใหม่ ๆ ที่มีการเดินทางสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจและการเดินทางของประชาชนในย่านนี้ได้มากยิ่งขึ้น […]

 • ค่าโอนคอนโด: วิธีคำนวณและสิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อ-ขายคอนโดมิเนียม

  ค่าโอนคอนโด (Condo Transfer Fee) เป็นเงินที่ผู้ซื้อคอนโดต้องจ่ายให้กับผู้ขายเมื่อต้องการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมายังชื่อของตนเอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการซื้อ-ขายคอนโด และมักจะเป็นข้อสรุปของการต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การเรียนรู้เกี่ยวกับค่าโอนคอนโดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อคอนโดควรทำก่อนการซื้อ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและมีผลต่อการต่อรองราคา ทั้งนี้ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดใด ๆ ค่าโอนคอนโดคือค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องชำระให้กับผู้ขายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ค่าโอนจะเป็นส่วนหนึ่งของราคาขายและมีอยู่ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของราคาขาย ซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 1-2% ของราคาขาย ค่าโอนคอนโด กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าโอนคอนโดเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยจะคำนวณจากมูลค่าของคอนโดมิเนียมที่จะโอนไป โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโดยทั่วไป ซึ่งจะไม่เกิน 2% ของมูลค่าโดยประมาณ วิธีการคำนวณค่าโอนคอนโด การคำนวณค่าโอนคอนโดจะใช้สูตรเดียวกันทุกที่ โดยจะคำนวณจากมูลค่าของคอนโดมิเนียมที่จะโอนไป โดยใช้สูตรดังนี้ โดยมูลค่าคอนโดมิเนียมจะเป็นราคาขายของคอนโดมิเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมทะเบียน และอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ค่าโอนคอนโดมือสอง ค่าโอนคอนโดมือสอง คิดยังไง การซื้อคอนโดมือสองมีความสะดวกสบายและประหยัดเงินมากกว่าการซื้อคอนโดใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายในการโอนคอนโดมือสองนั้นอาจจะต่างจากการโอนคอนโดใหม่ โดยทั่วไปแล้ว ค่าโอนคอนโดมือสองประกอบด้วย ค่าจดทะเบียนสิทธิ์ที่ดิน ค่าจดทะเบียนสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าจดทะเบียนสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ค่าจดทะเบียนสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายในการโอนคอนโดมือสอง ค่านี้จะคิดจากมูลค่าของห้องชุด โดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของห้องชุด ค่าจดทะเบียนสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่ต้องชำระในการโอนคอนโดมือสอง ภาษีนี้จะคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยค่าภาษีจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่ซื้อคอนโดมือสอง […]

 • เช่าคอนโดจากเจ้าของปล่อยเอง ดีหรือไม่?

  คอนโดให้เช่าเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีการขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตของธุรกิจในพื้นที่นี้ ทำให้ต้องการหาที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเช่าคอนโดที่เจ้าของปล่อยเอง จะมีความสะดวกสบายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองหลวง โดยสามารถเช่าได้ตามต้องการของผู้เช่า โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกจากตัวกลาง ซึ่งทำให้ผู้เช่าได้รับความสะดวกสบายในการเช่าและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ความสำคัญของการเลือกเช่าคอนโดที่เจ้าของปล่อยเอง 1. ความสะดวกสบายในการติดต่อกับเจ้าของ การเลือกเช่าคอนโดที่เจ้าของปล่อยเองจะทำให้ผู้เช่าสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือบุคคลกลาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการติดต่อและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในคอนโด 2. ความคุ้มค่าในการเช่าคอนโด การเลือกเช่าคอนโดที่เจ้าของปล่อยเองจะช่วยให้ผู้เช่าได้รับความคุ้มค่าในการเช่ามากกว่า โดยเจ้าของจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าคอนโดลงได้ 3. ความยืดหยุ่นของการเช่าคอนโด การเลือกเช่าคอนโดที่เจ้าของปล่อยเองจะช่วยให้ผู้เช่าได้เลือกพื้นที่ภายในคอนโดที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเองได้มากขึ้น โดยเจ้าของจะมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหรือตกแต่งคอนโดให้เหมาะสมกับผู้เช่า ประโยชน์ของการเช่าคอนโด จากเจ้าของโดยตรง การเช่าคอนโดจากเจ้าของโดยตรงมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้เช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ แต่ไม่ต้องการเสียเวลาในการค้นหาคอนโดที่เหมาะสม หรือไม่สะดวกในการติดต่อกับตัวแทน ด้วยการเช่าคอนโดจากเจ้าของโดยตรง ผู้เช่าสามารถเลือกคอนโดที่ต้องการอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆ ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในการค้นหาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ การเช่าคอนโดจากเจ้าของโดยตรงยังช่วยให้ผู้เช่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่า เนื่องจากไม่มีค่านายหน้าหรือตัวกลางเพิ่มเติม และยังสามารถต่อรองกับเจ้าของได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่า สรุป การเป็นเจ้าของคอนโดให้เช่าเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะพิเศษมากมาย เพียงแต่ต้องมีเงินลงทุนเพื่อซื้อคอนโดและจัดหาผู้เช่าให้ได้ การปล่อยคอนโดให้เช่าเองยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น สามารถควบคุมการจัดการคอนโดได้เอง และสามารถเลือกผู้เช่าได้ตามต้องการ

 • การทำสัญญา Exclusive กับนายหน้า: ทุกอย่างที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญา

  สัญญา exclusive กับนายหน้า เป็นเรื่องที่ควรรู้กันในวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับนายหน้า ที่จะให้นายหน้าได้ทำการตลาดและขายทรัพย์สินนั้นๆ โดยที่เจ้าของทรัพย์สินจะไม่ได้ให้ใครอื่นมาทำการตลาดและขายทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งสัญญา exclusive กับนายหน้านี้มักจะถูกทำขึ้นเมื่อเจ้าของทรัพย์สินต้องการให้นายหน้าทำการตลาดและขายทรัพย์สินของเขาอย่างมืออาชีพ การทำสัญญา exclusive กับนายหน้าจะมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสัญญา exclusive กับนายหน้าจะช่วยป้องกันการขายทรัพย์สินโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของทรัพย์สิน นอกจากนี้ สัญญา exclusive กับนายหน้ายังช่วยให้เจ้าของทรัพย์สินมั่นใจได้ว่านายหน้าจะทำการตลาดและขายทรัพย์สินของเขาอย่างมืออาชีพและตรงตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน สัญญา Exclusive คืออะไร สัญญา Exclusive เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนายหน้ากับลูกค้า เพื่อให้นายหน้าได้รับสิทธิ์ในการแทนลูกค้านั้นโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องใช้บริการของนายหน้าเท่านั้นและไม่สามารถจ้างนายหน้าคนอื่นมาแทนได้ การจัดทำสัญญา Exclusive การจัดทำสัญญา Exclusive จะต้องระบุรายละเอียดของบริการที่นายหน้าจะให้แก่ลูกค้า รวมถึงค่าบริการ ระยะเวลาของสัญญา และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา โดยสัญญานี้จะต้องมีลายเซ็นที่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำสัญญา Exclusive ควรตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาให้ดีก่อนทำการเซ็นสัญญา เพราะหากมีการละเมิดสัญญานั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญา การทำงานของนายหน้า บทบาทของนายหน้า นายหน้าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือในการหาคู่ค้าหรือติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้สามารถซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายหน้ามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับลูกค้า โดยช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการซื้อหรือไม่ซื้อได้อย่างถูกต้อง ความสำคัญของการทำงานกับนายหน้า การทำงานกับนายหน้ามีความสำคัญอย่างมากในการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ นายหน้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงกับลูกค้า นอกจากนี้ นายหน้ายังช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ทางธุรกิจ […]

 • สัญญาเช่าคอนโด: ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนเซ็นสัญญา

  เราทุกคนต่างมีความฝันที่จะมีบ้านของเราเอง แต่บางครั้งการเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่เองหรือไม่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าคอนโดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณได้มีบ้านที่คุณต้องการ สัญญาเช่าคอนโดเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของคอนโดกับผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องชำระเงินเช่าให้กับเจ้าของคอนโดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเช่ามักจะมีระยะเวลาหนึ่งปีหรือสองปี แต่ก็มีสัญญาที่ยาวนานกว่านี้ได้ สัญญาเช่าคอนโด เช่าคอนโดเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหรือที่พักในพื้นที่ใกล้กับทำเลที่ต้องการ การเช่าคอนโดต้องมีสัญญาเช่าเป็นหลักซึ่งจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกันระหว่างฝ่าย การเตรียมตัวก่อนทำสัญญา ก่อนทำสัญญาเช่าคอนโด ผู้เช่าควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ เงื่อนไขของสัญญา สัญญาเช่าคอนโดจะมีเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ เงื่อนไข คำอธิบาย ระยะเวลาเช่า ระยะเวลาที่ผู้เช่าจะเช่าคอนโด ค่าเช่า จำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับผู้ให้เช่า การปรับปรุงคอนโด ว่าผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบการซ่อมแซมหรือปรับปรุงคอนโดหรือไม่ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ระบุว่าผู้เช่าสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโด การชำระเงิน การชำระเงินเช่า เราจะต้องชำระค่าเช่าคอนโดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งจะระบุวันที่ต้องชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และจำนวนเงินที่ต้องชำระ โดยเราสามารถชำระเงินได้ทางธนาคารหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หากเราไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนด อาจถูกปรับตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า และอาจถูกยกเลิกสัญญาเช่าได้ การชำระเงินมัดจำ เราจะต้องชำระค่ามัดจำตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งจะระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ และวันที่ต้องชำระเงิน โดยเราสามารถชำระเงินได้ทางธนาคารหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หากเราไม่ชำระค่ามัดจำตามกำหนด อาจถูกยกเลิกสัญญาเช่าได้ และเราอาจไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ การเลิกสัญญา วิธีการเลิกสัญญา หากต้องการเลิกสัญญาเช่าคอนโด จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ การคืนเงินมัดจำ […]

 • คอนโดโครงการไหนดี ในกรุงเทพ: เลือกได้อย่างมั่นใจ

  คอนโดโครงการไหนดี ? เราเข้าใจเป็นอย่างดีในการเลือกคอนโด คือ การตั้งใจในการเลือกที่อยู่อาศีย เลือกได้ดี ชีวิตหลายๆอย่างก็จะง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นสื่งที่ต้องดูก็มีหลากหลายข้อ วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นตัวช่วยในการเลือกเช่า เลือกซื้อโครงการคอนโดนะครับ 4 ข้อพื้นฐาน การดูโครงการคอนโด 1. สถานที่ตั้ง โครงการคอนโดที่ดีต้องมีสถานที่ตั้งที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย โครงการคอนโดที่น่าสนใจในกรุงเทพมีหลายแหล่ง อย่างเช่น ย่านสีลม สุขุมวิท และพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ดีสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2. สิ่งอำนวยความสะดวก โครงการคอนโดที่ดีต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิเช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุม ระเบียง และจอดรถ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ขนาดห้องชุดและราคา ขนาดห้องชุดและราคาของโครงการคอนโดต่างก็แตกต่างกันไป ต้องพิจารณาตามความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยราคาของโครงการคอนโดในกรุงเทพจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3-10 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและความสะดวกของโครงการ 4. ความคิดเห็นของลูกค้า ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการคอนโด ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยเก่าๆ หรือผู้ที่เคยซื้อโครงการคอนโดจากโครงการนั้นมาก่อน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อให้ดีที่สุด 2 องค์ประกอบภายนอก ที่สำคัญในระยะยาว 1. ร้านค้าและสถานที่ใกล้เคียง คอนโดโครงการดีๆในกรุงเทพมีร้านค้าและสถานที่ใกล้เคียงอย่างเพียงพอเพื่อทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นมีความสะดวกสบาย […]

ปล่อยเช่าคอนโด l ติดต่อเรา